Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΣΑΣ ΤΗΣ νΚΑ:Οι εξελίξεις στο σύγχρονο επιχειρηματικό πανεπιστήμιο «Οι εκλεκτοί στην γνώση, οι πολλοί στην απόγνωση»

Η νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση και το Νέο Αριστερό Ρεύμα διοργανώνουν πολιτική εκδήλωση με θέμα : Οι εξελίξεις στο σύγχρονο επιχειρηματικό πανεπιστήμιο.  «Οι εκλεκτοί στην γνώση, οι πολλοί στην απόγνωση»


 Πέμπτη 27/3
Βιολογικό, Παν. Πατρών
ώρα 13:00

ομιλητές:
Ευτύχης Παπαδοπετράκης, πανεπιστημιακός
Σπύρος Ρούμπας, φοιτητής, μέλος νΚΑ
Ειρήνη Δαφέρμου, μέλος του κεντρικού συμβουλίου της ομοσπονδίας διοικητικού προσωπικού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Η εποχή µας σημαδεύεται βαθιά κρίση του καπιταλισμού και από την όξυνση των αντιθέσεων, το άνοιγμα της ψαλίδας ανάμεσα στους παραγωγούς του πλούτου και σ’ αυτούς που τον καρπώνονται. Η κατοχή και η διαχείριση της συνολικής γνώσης αποτελεί προνόμιο μιας ελίτ που σχεδιάζει και αποφασίζει, ενώ ταυτόχρονα η μεγάλη πλειοψηφία αποξενώνεται από αυτήν και το προϊόντα της, καταδικασμένη στα ψίχουλα των ειδικεύσεων και καταρτίσεων. 

 Ο έλεγχος του κεφαλαίου πάνω στην παραγωγή και ο κατακερματισμός των εργαζόμενων προϋποθέτει μια κατακερματισμένη, μερική και τεμαχισμένη γνώση για τη μεγάλη πλειοψηφία. Το νέο μοντέλο οργάνωσης της εργασίας και της παραγωγής στηρίζεται – μαζί µε τις εντατικές μορφές εκμετάλλευσης- και στην εισαγωγή της γνώσης ως πυρήνα του ανταγωνισμού, αξιοποιώντας την πνευματική δύναμη, τη φαντασία, τη δημιουργικότητα του εργαζόμενου. Η νέα βιομηχανική επανάσταση αφορά τον ίδιο τον άνθρωπο.
Είναι φανερό ότι η εκπαίδευση αποτελεί ένα βασικό κρίκο για τη διαμόρφωση των εξελίξεων συνολικά στα πλαίσια του συστήματος. Αποτελεί ένα κρίσιμο πεδίο εφαρμογής τόσο της λογικής και πολιτικής του κεφαλαίου όσο και της εργατικής πολιτικής. Η αντιπαράθεση, η πάλη και το πολιτικό της περιεχόμενο στην εκπαίδευση, αποτελούν λοιπόν όχι ένα επιμέρους θέμα και μέτωπο, αλλά στρατηγικό πεδίο αντιπαράθεσης. Η πάλη αυτή δεν αφορά µόνο τον κόσμο της εκπαίδευσης, αλλά είναι κομμάτι της ταξικής πάλης και αντιπαράθεσης, ανάμεσα στα συμφέροντα του κόσμου της εργασίας και του κεφαλαίου.
Κόντρα στο πανεπιστήμιο της αγοράς και των ταξικών φραγμών μερικά συζητάμε για το πώς μπορεί το κίνημα να απαντήσει στρατηγικά από την σκοπιά των συμφερόντων της κοινωνικής πλειοψηφίας!


Ο.Β. σπουδάζουσας
νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση οργάνωση που συμμετέχει στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Νέο Αριστερό Ρεύμα για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση


nkapatras.blogspot.com