Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

ΟΧΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ


ΔΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ και ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ για το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΟΧΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Η κυβέρνηση ενεργώντας σαν κοινοβουλευτική χούντα επεκτείνει και στην ανώτατη εκπαίδευση τον κοινωνικό πόλεμο που διεξάγει κατά των εργαζομένων, των νέων, του λαού, για λογαριασμό της εγχώριας και παγκόσμιας ληστρικής καπιταλιστικής τάξης. Και επιδοκιμάζεται και επιβραβεύεται για το «έργο» της.

Τα μέτρα που δόθηκαν για «διαβούλευση» στο Ρέθυμνο υπερβαίνουν σε βαρβαρότητα τις εξαγγελίες των  Δελφών και επιβεβαιώνουν δραματικά την προηγούμενη εκτίμησή μας ότι συνιστούν οριστική επίθεση για να κατεδαφίσουν ό,τι έχει απομείνει από το δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο.
Οι κανίβαλοι του «εκσυγχρονισμού» δεν αρκούνται στον οικονομικό μαρασμό και στην «αυτοτέλεια», ώστε η «αγορά» σταδιακά να «μεταλλάξει το DNA της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης», αλλά είναι αποφασισμένοι να επέμβουν με ανατρεπτικές ρυθμίσεις για να το αλλάξουν άμεσα λειτουργώντας ως εκπρόσωποι του κεφαλαίου :
·         Πολιτικός έλεγχος άμεσος εδώ και τώρα! Αφαίρεση της διοίκησης από τα συλλογικά όργανα και ανάθεση σε ολιγομελή Συμβούλια Διοίκησης με τον πρόεδρο – μάνατζερ και επιτροπεία από  Περιφερειακά Συμβούλια
·         Συρρίκνωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εδώ και τώρα! Συγχωνεύσεις ιδρυμάτων και κατάργηση τμημάτων («πανεπιστημιακός Καλλικράτης»), περιορισμός του αριθμού των φοιτητών, απολύσεις προσωπικού.
·         Υποβάθμιση και ταξική αναδιάρθρωση της μετά το λύκειο εκπαίδευσης εδώ και τώρα!
·         Κατάρτιση αντί των πανεπιστημιακών σπουδών, με  διάσπαση των προγραμμάτων σπουδών και ακύρωση των πτυχίων και των συλλογικών επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων. Πιστοποίηση και τυποποίηση προγραμμάτων σπουδών, τμημάτων, ιδρυμάτων από «ανεξάρτητες εταιρείες αξιολόγησης», πιστωτικές μονάδες. Μονοετείς, διετείς, τριετείς, τετραετείς σπουδές «ανάλογα με τις ανάγκες». Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Θέλουν ημιειδικευμένους εργαζόμενους χωρίς κριτική σκέψη και με κατάρτιση μιας χρήσης.
·         Κατάργηση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης εδώ και τώρα!
Η νομιμοποίηση των κολεγίων συνοδεύεται από ακραία περικοπή της χρηματοδότησης και αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης των πανεπιστημίων  με βάση την «ανταγωνιστικότητά» τους, όπως θα αποτυπώνεται στις «επιδόσεις» και την κατάταξή τους από την «εξωτερική αξιολόγηση». Η καινούρια «Ανεξάρτητη Αρχή Αξιολόγησης», που θα έχει την ευθύνη της χρηματοδότησης, θα την κατανέμει με βάση ποσοτικούς δείκτες που θα αφορούν το βαθμό συμμόρφωσης στο κυρίαρχο πρότυπο για την εκπαίδευση και την έρευνα (π.χ. το βαθμό συμμετοχής στα ευρωπαϊκά προγράμματα). Η επιχειρηματικότητα και η σύνδεση με την οικονομία ανάγονται σε βασικό κριτήριο. Η χρηματοδότηση της έρευνας θα γίνεται μόνο επιλεκτικά με συγκεκριμένα πακέτα και με τους όρους που αυτά επιβάλλουν. Οι ανθρωπιστικές σπουδές και οι κοινωνικές επιστήμες θα αντιμετωπίσουν τον μαρασμό και την κατάργηση των Τμημάτων τους! Οι αμοιβές του προσωπικού από τα ιδρύματα θα εξατομικεύονται με βάση τις «επιδόσεις» τους.
·         Η δωρεάν παιδεία υπονομεύεται και από την «κάρτα του φοιτητή» και την ανάθεση της σίτισης και της στέγασης σε «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα». Οι φοιτητές εξωθούνται στα φοιτητικά δάνεια και την υπερχρέωση.

Όμως, εκεί που οι ξενόφερτοι και εγχώριοι σύμβουλοι της κυβέρνησης πραγματικά ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο είναι η επίθεση στην εργασιακή και ακαδημαϊκή υπόσταση των πανεπιστημιακών, ανατρέποντας πλήρως εργασιακές σχέσεις και κατακτήσεις δεκαετιών:
- Κατάργηση της βαθμίδας του Λέκτορα, ο οποίος μετατρέπεται σε συμβασιούχο διδάσκοντα, χωρίς δυνατότητα εξέλιξης με διδακτικά καθήκοντα μόνο. Μετατρέπεται δηλαδή σε «εκσυγχρονισμένη» εκδοχή βοηθού.
- Κατάργηση της μονιμότητας του Επίκουρου Καθηγητή.
- Τακτική αξιολόγηση για τους μόνιμους (Αναπληρωτές Καθηγητές και Καθηγητές) από «διεθνή εκλεκτορικά σώματα», από την οποία  θα εξαρτώνται η συνολική ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητά τους και οι αμοιβές τους.
- Κατάργηση ενιαίου μισθολογίου για τους πανεπιστημιακούς και αμοιβές εξατομικευμένες με βάση τις «επιδόσεις» τους. Ο μισθός όλων των εργαζόμενων στο πανεπιστήμιο θα είναι υπό συνεχή διαβούλευση με το Συμβούλιο Διοίκησης.
- Το κράτος θα παρέχει ένα κατώτατο μισθό, ο οποίος, στο πλαίσιο του Μνημονίου, πρακτικά θα είναι ένα «επίδομα» επιβίωσης. Η συμπλήρωση αυτού του επιδόματος του κάθε διδάσκοντα θα γίνεται από το κάθε πανεπιστήμιο ξεχωριστά, ανάλογα με τους «ίδιους» πόρους που διαθέτει και ανάλογα την «αξιολόγηση» τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο.
- Δεν γίνεται σαφής αναφορά στο τρόπο συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων. Ωστόσο, με δεδομένη την υποβάθμιση του Τμήματος ως ακαδημαϊκής και διοικητικής μονάδας, και την υποβάθμιση ή και κατάργηση της ΓΣ Τμήματος/ή Σχολής είναι προφανές ότι η συγκρότηση των εκλεκτορικών σωμάτων καθώς και η εκλογική διαδικασία δεν θα υπόκειται πλέον στον ακαδημαϊκό έλεγχο συμμετοχικών οργάνων. Διαφαινόμενη πρόθεσή τους είναι η συγκρότηση αδιαφανών και αυθαίρετων ως προς τα επιστημονικά αντικείμενα εκλεκτορικών σωμάτων.

Μπροστά σε αυτήν την ολομέτωπη επίθεση στο δημόσιο δωρεάν πανεπιστήμιο στους διδάσκοντες, στους φοιτητές και στους εργαζομένους του, η ΠΟΣΔΕΠ προτείνει την "αδιατάραχτη λειτουργία του Πανεπιστημίου" και "κάνει έκκληση σε όλες τις συνιστώσες του ακαδημαϊκού χώρου για νηφαλιότητα και σύνεση"! Φαίνεται λοιπόν ότι τα 5 εκατομμύρια που δόθηκαν ήταν αρκετά για να συνεχίσει το έργο της και να “καταπίνει” τις εξαγγελίες!

Απέναντι σε αυτή την επιχείρηση οριστικής κατεδάφισης σε ό,τι απέμεινε από το δημόσιο πανεπιστήμιο, στο δικαίωμα για δημόσια και δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση, είναι ανάγκη να οργανώσουν και να παρατάξουν την αντίστασή τους οι πανεπιστημιακοί που σέβονται το ρόλο τους, οι φοιτητές που αρνούνται να τους στερούν θεμελιώδη δικαιώματα, οι εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια σε συντονισμό με τους εκπαιδευτικούς των άλλων βαθμίδων. Έχουμε την εμπειρία του κινήματος για το άρθρο 16.
Μετά το σημερινό πολεμικό ανακοινωθέν της Υπουργού από το Ρέθυμνο, επείγει η άμεση ενεργοποίηση των συλλόγων και των πανεπιστημιακών με συντονισμό και οργάνωση από τα κάτω απεργιακών κινητοποιήσεων διαρκείας σε συνεργασία με τους φοιτητικούς συλλόγους και τους συλλόγους εργαζομένων.

Κανένα διάλογο μ΄ αυτούς που κατεδαφίζουν ό,τι άφησαν οι προηγούμενοι από το δημόσιο πανεπιστήμιο.
Δε θα συνεισφέρουμε με τις προτάσεις μας στο πώς θα πραγματοποιήσουν καλύτερα την επίθεσή τους οι κοινωνικοί κανίβαλοι.  
Αν επιτρέψουμε στην κυβέρνηση της τρόικα και στους υποστηρικτές της να επιβάλουν τα σχέδιά τους, το πανεπιστήμιο δεν θα είναι πλέον ούτε δωρεάν, ούτε δημόσιο, ούτε πανεπιστήμιο. Θα είναι ένα εκπαιδευτήριο που θα λειτουργεί σαν ανώνυμη εταιρεία και θα παρέχει κατάρτιση, χωρίς ελευθερία στη διδασκαλία, την έρευνα και στη διακίνηση ιδεών. Θα είναι το «πανεπιστήμιο» του «Μνημονίου» και του ΟΟΣΑ.
Αν δεν αντιδράσουμε συλλογικά και αποφασιστικά τώρα, το δημόσιο πανεπιστήμιο θα μείνει μια ανάμνηση μαζί με την ανάμνηση από τις άλλες κοινωνικές κατακτήσεις του «παλιού καλού καιρού», όπως το οκτάωρο, οι συλλογικές συμβάσεις, η ασφάλιση, η σύνταξη, η περίθαλψη, τα δημοκρατικά δικαιώματα της ελεύθερης έκφρασης και συλλογικής διεκδίκησης!

Μόνος δρόμος είναι η αντίσταση και ο συλλογικός αγώνας για την αποτροπή.

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

Γαλλία: Όλα συνεχίζονται...

Φουντώνει καθημερινά το απεργιακό μέτωπο ενάντια στην κυβέρνηση Σαρκοζί. Στον μεγαλειώδη απεργιακό αγώνα ενάντια στην αντεργατική συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση εντάχθηκαν πλέον και οι οδηγοί φορτηγών, οι οποίοι έχουν στήσει μπλόκα σε περιφερειακούς δρόμους κοντά στο Παρίσι, τη Λιλ και τη Λυών. 
Τουλάχιστον 1500 είναι τα πρατήρια που έκλεισαν λόγω έλλειψης καυσίμων, καθώς κλειστά λόγω της απεργίας δειαρκείας των εργαζομένων παραμένουν τα 11 από τα 12 διυλιστήρια της Γαλλίας, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζεται η απεργία των λιμενεργατών στο μεγαλύτερο λιμάνι διακίνησης πετρελαίου, το Φος-Λαβερά, κοντά στη Μασσαλία.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΥΚΑΔΕΣ: ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ

Για μια ακόμη φορά τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν πάνω στις Ειδικές Δυνάμεις. Και όπως πάντα πρόκειται για ιστορίες θανάτου, βασανιστηρίων, ακροδεξιάς και ρατσιστικής βίας. Πρόκειται δηλαδή για όλα τα χαρακτηριστικά που συνιστούν το προφίλ του Μισθοφόρου.
Ας ανατρέξουμε στο πρόσφατα παρελθόν:
  • Τα εμετικά συνθήματα από τις Ομάδες των ΟΥΚΑΔΩΝ που ακούγονται στην Παρέλαση της 25Ης Μαρτίου, τα οποία επαναλαμβάνονται βεβαίως συστηματικά μπροστά στον εκάστοτε Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, απλώς αποκαλύπτουν το περιεχόμενο της εκπαίδευσης αυτών των σωμάτων, τη διαπλοκή τους με την Ακροδεξιά του ΛΑΟΣ-Χρυσή Αυγή, την συμμετοχή τους στις Λέσχες Εφέδρων που χρηματοδοτεί και ελέγχει πολιτικά ο υπουργός εθνικής Άμυνας. Ουσιαστικά αποτελούν τις ομάδες εφόδου, που με την κάλυψη των ΜΑΤ-ΔΙΑΣ κλπ κυνηγούν σήμερα μετανάστες και αύριο θα τεθούν επικεφαλής των Στρατιωτικών Ομάδων που θα προχωρήσουν σε Καταστολή Πλήθους, τσακίζοντας απεργούς.

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

Ακρόπολη: προσεχώς τανκς

 Στην αρχαιότητα, τα ιερά αποτελούσαν ένα είδος ασύλου για κάθε λογής κατατρεγμένους. Όποιος μάλιστα τα παραβίαζε και προέβαινε σε βίαιες πράξεις θεωρούνταν βλάσφημος. Μερικές χιλιετίες μετά, στη (μετα)μοντέρνα Ελλάδα του ΔΝΤ η έννοια του ασύλου δεν χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης. Μάλλον θεωρείται θεσμός επιβλαβής για την απρόσκοπτη ισοπέδωση των εργατικών και νεολαιίστικων κατακτήσεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΝΕΑ ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΥΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ

   Μια νέα δίκη για τους αγωνιστές ενάντια στο <<ΧΥΤΑ>> Νότιας Κέρκυρας ξεκινάει, καθώς την 1 Νοέμβρη 2010 στο Πλημμελειοδικείο Κέρκυρας δικάζεται η Σαμοϊλη Νικολέτα, η πρώτη πρόεδρος του Πολιτιστικού-Περιβαλλοντικού συλλόγου Λευκίμμης <<Αλεύχιμον>>.

ΓΕΜΙΣΕ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΝΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΜΠΑΤΣΟΥΣ

Με πυρετώδεις ρυθμούς προχωρούν, σε συνδυασμό με την προετοιμασία των εθνικών στρατιωτικών σχηματισμών για την ανάληψη κατασταλτικών καθηκόντων εναντίον των κινημάτων, η συγκρότηση των υπερεθνικών στρατιωτικών και αστυνομικών μηχανισμών, ο καθορισμός του πλαισίου δράσης  και κυρίως η στοχοποίηση των εν δυνάμει εσωτερικών και εξωτερικών εχθρών της καπιταλιστικής-ιμπεριαλιστικής  Νέας Τάξης Πραγμάτων, σε Νατοϊκό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η ΓΑΛΛΙΑ ΜΕΝΕΙ ΑΠΟ ΚΑΥΣΙΜΑ. ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

Τα διυλιστήρια και οι δεξαμενές καυσίμων έχουν γίνει το νέο πεδίο μάχης του πολέμου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στη Γαλλία. Καθώς τα συνδικάτα καλούν για γενική απεργία στις 19 Οκτωβρίου, οι αποκλεισμοί διυλιστηρίων και δεξαμενών καυσίμων έχουν δημιουργήσει χάος στη χώρα, με εκατοντάδες πρατήρια να έχουν μείνει χωρίς καύσιμα και ουρές ολόκληρες να σχηματίζονται έξω από τα βενζινάδικα.

ΦΛΕΓΟΜΕΝΟ ΟΔΟΦΡΑΓΜΑ

ΓΑΛΛΟΙ εργαζόμενοι στον πετρελαϊκό γίγαντα Τotal και την εταιρεία SFDΜ στήνουν φλεγόμενο οδόφραγμα στην είσοδο μιας αποθήκης καυσίμων της SFDΜ, κοντά στα διυλιστήρια του Ντονζ. Οι κινητοποιήσεις εναντίον της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης επεκτάθηκαν χθες και στα 12 διυλιστήρια της Γαλλίας.

ΑΣΤΕΓΟ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ

Τις τελευταίες μέρες, οι κεντρικοί δρόμοι του Αμστερνταμ δεν ησυχάζουν καθόλου. Ομάδες θορυβοποιών νεολαίων υψώνουν τις γροθιές τους απέναντι από διμοιρίες κρανοφόρων αστυνομικών και συχνά συγκρούονται μαζί τους.
Το 1971 οι καταλήψεις στο Αμστερνταμ είχαν την έγκριση των δικαστικών αρχών. Δεκάδες συλλήψεις και προσαγωγές πλαισιώνουν τους μικροτραυματισμούς διαδηλωτών, αστυνομικών, ακόμη και αλόγων των έφιππων μονάδων.

Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

Δίκη Γρηγορόπουλου: Απόφαση για Κορκονέα - Σαραλιώτη

Δίκη Γρηγορόπουλου: Απόφαση για Κορκονέα - Σαραλιώτη

Ανακοινώθηκε περίπου στις 10.30 το πρωί η ετυμηγορία για τους δύο ειδικούς φρουρούς που κατηγορούνται για τη δολοφονία του δεκαπεντάχρονου μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, στις 6 Δεκεμβρίου του 2008. Δικαστές και ένορκοι  ανέβηκαν στην έδρα του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Άμφισσας και ακολούθως αναγνώστηκε η ετυμηγορία του σώματος για την ενοχή ή όχι του Επαμεινώνδα Κορκονέα και του Βασίλη Σαραλιώτη, που είναι οι δύο κατηγορούμενοι.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο Επαμεινώνδας Κορκονέας κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση - και μάλιστα με άμεσο δόλο (δηλαδή μετατράπηκε προς το δυσμενέστερο η κατηγορία και η πρόταση του εισαγγελέα που έκανε λόγο για ενδεχόμενο δόλο). Η απόφαση ελήφθη με οριακή πλειοψηφία 4-3, αφού η πρόεδρος, ένας δικαστής και ένας ένορκος υποστήριξαν ότι η κατηγορία δεν έπρεπε να αλλάξει. Δικαστές και ένορκοι δεν του αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό. Ο Βασίλης Σαραλιώτης κρίθηκε ένοχος για απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία, με ψήφους 6 προς έναν. Ο δικαστής που μειοψήφισε ζήτησε την αθωότητα του κατηγορουμένου λόγω αμφιβολιών.

Αυτήν την ώρα το δικαστήριο έχει διακόψει για να αποφανθεί επί των ποινών. Ο Κορκονέας κινδυνεύει με ισόβια κάθειρξη, ο Σαραλιώτης με κάθειρξη από 10 ως 20 χρόνια, που μπορεί όμως και να μειωθεί λόγω ελαφρυντικών.  Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ενοχή και των δύο, χωρίς την αναγνώριση κανενός ελαφρυντικού.

Τα μέτρα της Αστυνομίας στην Άμφισσα είναι δρακόντεια, για τον φόβο συγκεντρώσεων έξω από το δικαστικό μέγαρο. Υπενθυμίζεται ότι η δίκη των δύο ειδικών φρουρών ξεκίνησε στα 15 Φεβρουαρίου και μετά από πολλά απρόοπτα, ολοκληρώθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου, ύστερα από 84 συνεδριάσεις του δικαστηρίου. Στο μεταξύ, είχε λήξει το 18μηνο της προφυλάκισης, με αποτέλεσμα οι δύο ειδικοί φρουροί να αφεθούν ελεύθεροι αλλά με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης της απομάκρυνσής τους από την πόλη της Άμφισσας, όπου διεξάγεται η δίκη.

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΥ

Η Σιδερένια Φτέρνα του Αστικού Καθεστώτος στοχοποιεί τα Κοινωνικά Κινήματα και συνολικά τον Κόσμο της Εργασίας, απαντά στο Φόβο της Κοινωνικής  Ανατροπής  εξαιτίας της Κρίσης, των Κοινωνικών Αδιεξόδων και της εμβάθυνσης της εκμετάλλευσης που προκαλούν  οι νέοι σχεδιασμοί Εθνικής και Υπερεθνικής Ανάπτυξης της Κερδοφορίας του Κεφαλαίου


Μετά τη συμφωνία  αστυνομικής συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ για την κατάργηση της βίζας έρχεται άλλο ένα νέο πακέτο αντιτρομοκρατικών μέτρων και ρυθμίσεων. Πακέτο που πέρα από το αλισβερίσι προσωπικών δεδομένων, που πλέον ανενόχλητα μπορούν να μοιράζονται οι κατασταλτικοί μηχανισμοί των κρατών, φέρνει νέες διατάξεις που λύνουν τα χέρια στην «καταπολέμηση» του εσωτερικού εχθρού, όποιον δηλαδή αποτελεί εμπόδιο για την καπιταλιστική κυριαρχία και την απρόσκοπτη λειτουργία της Δικτατορίας της Αγοράς και των Νόμων του Κέρδους. Εκτός των άλλων υιοθετείται η παρακολούθηση και ανταλλαγή ευαίσθητων δεδομένων στην περίπτωση «υποψίας» περί τρομοκρατίας, με ελάχιστη ένδειξη την υποψία ενός αστυνομικού ότι είσαι ικανός ή σχεδιάζεις τρομοκρατικές ενέργειες! Όλοι λοιπόν είναι ένοχοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου.
Ερχόμενο να συμπληρώσει το «ιδιώνυμο της κουκούλας», που πλέον εξασφαλίζει ότι μπορεί κάποιος να τιμωρηθεί με φυλάκιση ως μέλος δομημένης τρομοκρατικής ομάδας που τελεί πλημμελήματα, προστίθεται στην ενίσχυση της διάταξης για τη συλλογή DNA και το φακέλωμα χωρίς όρια, όχι μόνο από το κράτος και τους μηχανισμούς του, αλλά και από τη συνεργασία με τις ίδιες τις πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στους τομείς της επικοινωνίας - πληροφορικής (βλ. συμφωνίες με την Vodafone ή την πολιτική συνεργασίας Google και υπηρεσιών ασφάλειας κρατών). Για αυτό σβήστηκε το πρόστιμο της Vodafone και το Σκάνδαλο των Υποκλοπών μπήκε στο Αρχείο.
Η ποινικοποίηση του φρονήματος και της όποιας αντίστασης ή αμφισβήτησης του κοινωνικού μεσαίωνα που η κρίση διευρύνει και εντείνει εμφανίζεται σε κάθε μεριά του πλανήτη. Πιστοποιώντας όχι μόνο πως ο καπιταλιστικός κόσμος μπροστά στην κρίση αντιδρά με ένταση της καταστολής αλλά και πως αντιλαμβανόμενος τις εκρηκτικές δυνατότητες εξάπλωσης κινηματικών γεγονότων (χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της εξέγερσης του Δεκέμβρη του 2008 και της τεράστιας εργατικής απεργίας της 5ης Μαΐου 2009) και σε άλλες χώρες, είναι αναγκασμένος να θωρακίσει και να επεκτείνει ένα διεθνές σύστημα χαφιεδισμού, φακελώματος και καταστολής όποιας αντίστασης.
Σε αυτή την προσπάθεια βιτρίνα είναι ο «πόλεμος κατά της τρομοκρατίας» που προσπαθεί επίμονα να μετατρέψει διαμέσου των πολιτικών και ειδησεογραφικών μηχανισμών προπαγάνδας-χειραγώγησης και παραπληροφόρησης τους διώκτες σε διωκόμενους, τους καθημερινούς δολοφόνους του ΝΑΤΟ-ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟΥ, τους Μισθοφόρους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, τους τεχνοκράτες-φασίστες με τα κουστούμια των χρηματιστηρίων και των πολυεθνικών, τους μιζαδόρους κεντροαριστερούς και κεντροδεξιούς πολιτικούς που επιβάλλουν κτηνώδεις αντεργατικές πολιτικές, τους μεγαλοδημοσιογράφους και τους εκδότες συνάμα εκβιαστές και κοράκια της κρατικής διαφήμισης εφοπλιστές-κατασκευαστές-τραπεζίτες-βιομήχανους  και εμπόρους όπλων, σε άμοιρα θύματα.
Εν τέλει να κάνει το δόγμα της «Ασφάλειας» το νέο μεγάλο όραμα ενός καπιταλισμού που πλέον δεν μπορεί να πείσει. Αυτή η αδυναμία στράτευσης - ενσωμάτωσης συνυπάρχει από την μία μεριά, με την αυξανόμενη περιθωριοποίηση - εξαθλίωση  μεγάλων κομματιών της εργατικής τάξης και από την άλλη,  με ένα διογκούμενο ρεύμα οργής και αγανάκτησης, που δεν έχει ακόμα αποκρυσταλλωμένα πολιτικά χαρακτηριστικά, αλλά απεχθάνεται την ένταξη στους μηχανισμούς ενός αστικού πολιτικού συστήματος που και αυτό αντιμετωπίζει βαθιά κρίση.
Δεν είναι τυχαίο που την εβδομάδα των μαχητικών εργατικών αγώνων, όπου ακόμα και σε χώρες με χρόνια κινηματική ανομβρία υπήρξαν ελπιδοφόρες κινητοποιήσεις, εντάθηκε η τρομοκρατική υστερία με την ταξιδιωτική οδηγία των ΗΠΑ για το σύνολο της Ευρώπης ως άντρο τρομοκρατών, «προκαλώντας» την κάθοδο του στρατού στις διαδηλώσεις, στο Μετρό του Λονδίνου ή στον Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι. Γιατί ο «αντιτρομοκρατικός» πόλεμος στο Αφγανιστάν διεξάγεται με τα ίδια μισθοφορικά στρατεύματα που επαναπατρίζονται στις καπιταλιστικές μητροπόλεις ως εκπαιδευμένοι στην Καταστολή Πλήθους θεματοφύλακες της καπιταλιστικής ανάπτυξης και υπέρβασης της κρίσης.
Η καπιταλιστική ανάπτυξη που είναι και το ζητούμενο για τις αστικές τάξεις ως υπέρβαση της κρίσης μπορεί να επιτευχθεί μόνο με σκλήρυνση και αυταρχική θωράκιση, με ενίσχυση όλων των εξουσιών προς όφελος του κεφαλαίου και του αστικού κράτους. Ένα τέτοιο βήμα είναι ο Καλλικράτης και ο νέος εκλογικός νόμος που προωθεί τον ακόμη μεγαλύτερο αποκλεισμό από την πολιτική του κόσμου της εργασίας, όπως παρουσιάζεται από την αστική δημοκρατία. Με την πολιτική θα ασχολούνται ο κόσμος του πλούτου, αστοί πολιτικοί, δημοσιογράφοι, γκαλοπατζήδες που καθορίζουν την «κοινή μας γνώμη» (τι απάτη και αυτό) και τι μετρούν με κατευθυνόμενες ερωτήσεις που καθορίζουν τις αρεστές σε αυτούς απαντήσεις.
Αυτό οδηγεί την εργατική τάξη σε δύο επιλογές:
·         είτε να πειθαρχήσει στα νέα αστικά επιτελεία που θα την αποκλείουν όχι μόνο πολιτικά (όπως γινόταν και πριν) αλλά και πλέον σαν παρουσία,
·         είτε να διαλέξει το δρόμο των δικών της οργάνων πολιτικής, χαράζοντας η ίδια εργατική πολιτική.
Αυτή την εκδοχή τρέμει το κεφάλαιο και προσπαθεί να θωρακιστεί βάζοντας ενεργά στο παιχνίδι το σύνολο των εθνικών και υπερεθνικών μηχανισμών καταστολής, χειραγώγησης και ελέγχου, έχοντας συχνά ως αιχμή του δόρατος του σύγχρονου ολοκληρωτισμού τις υπερεθνικές συμφωνίες του αστικού κόσμου, όπως εκφράζονται από τις ίδιες τις καπιταλιστικές ολοκληρώσεις, με μπροστάρη την Ε.Ε..
 Πρώτα δείγματα γραφής έδωσε η ΕΕ με την ψήφιση του μνημονίου ενάντια στις εξτρεμιστικές πολιτικές βάζοντας σαν υπέρτατο αγαθό την κοινωνική συνοχή και ποινικοποιώντας ουσιαστικά την ταξική πάλη. Προσπαθεί να θωρακίσει θεσμικά το κράτος ως υπηρέτη και μηχανισμό συντήρησης της «κοινωνικής συνοχής», δηλαδή της εργατικής υποταγής, και να το αναγάγει στο μόνο όργανο άσκησης ταξικής κυριαρχίας. Η εναντίωση σε αυτό, τους θεσμούς και δεσμούς που δημιουργεί (οικονομικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς) αποτελεί εξτρεμισμό και τρομοκρατική ενέργεια.
Η απάντηση σε όλη αυτή την χίμαιρα αποτελεί κλειδί για την ανάταση και την νικηφόρα έκβαση του όποιου εργατικού κινήματος, αποτελεί όρο επιβίωσης, παρακαταθήκη για την ανασυγκρότησή του και την ανάπτυξη εργατικών αγώνων ενάντια στην αντεργατική καταιγίδα που φέρνει η επίθεση της Κυβέρνησης, του ΔΝΤ και της ΕΕ. Οι παρωπίδες της "εθνικής ενότητας" και η φιλολογία περί εξάρτησης κρύβουν την αγαστή συνεργασία των αστικών τάξεων παγκόσμια υπό των φόβο γενικευμένων αντιδράσεων και εξεγέρσεων. Κρύβουν την επιλογή της ελληνικής αστικής τάξης να αποτελέσει φωτεινό παράδειγμα για την ΕΕ στην πολιτική αντιμετώπισης της κρίσης σε όλες τις πτυχές: της οικονομίας, της πολιτικής αλλά και της αντιμετώπισης των πολιτικών κραδασμών και συγκρούσεων. Την μόνη υποταγή και εξάρτηση που γνωρίζουν οι αστικές τάξεις είναι στην κερδοφορία και στην κυριαρχία του καπιταλισμού ενώ οι εκάστοτε εθνικές πολιτικές δεν είναι τίποτε άλλο από σωσίβια για να ανέβουν στον αφρό των μεταξύ τους διενέξεων, πάντα όμως με την βαθύτερη και βαρβαρότερη εκμετάλλευση των εργαζόμενων σε όποια χώρα και αν βρίσκονται.
Το εργατικό κίνημα πρέπει πρώτιστα να δώσει λυσσαλέο αγώνα ώστε να μην χαριστεί σπιθαμή από τις ανάγκες των εργαζομένων στην λεηλασία του κεφαλαίου. Αυτό απαιτεί την σκληρή σύγκρουση όχι μόνο με το σύνολο της πολιτικής των αστικών κυβερνήσεων αλλά με τις ίδιες τις κυβερνήσεις και το κράτος και το «δικαίωμά» τους να καθορίζουν τις ζωές των εργαζομένων. 
Υπάρχει ανάγκη ενός επαναστατικού διεθνιστικού αγώνα ενάντια στις εθνικές - υπερεθνικές πολιτικές εκμετάλλευσης και καταστολής. Μια μάχη που θα έχει στόχο την διάλυση τόσο των εθνικών όσο και των υπερεθνικών μηχανισμών εργατικής εκμετάλλευσης-αστυνόμευσης-στρατιωτικής συμβολής στο ξαναμοίρασμα του κόσμου και στην καταστολή των εξεγέρσεων (ΔΝΤ-Ε.Ε.-ΝΑΤΟ-ΟΑΣΕ-ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟΣ-ΟΗΕ).
Αυτή η πολύπλευρη μάχη είναι συνολική, καθώς δεν αφορά μόνο την κατάκτηση του δικαιώματος και την ικανοποίηση της ανάγκης διεύρυνσης των λαϊκών ελευθεριών, αλλά μιλά για τη συνολική κατάργηση όλων αυτών που δημιουργούν αυτούς του μηχανισμούς καταστολής - αστυνόμευσης που δεν είναι άλλα από την εκπαίδευση της αγοράς που παράγει και δημιουργεί πολεμική έρευνα, το ναρκωτικό "της εθνικής κυριαρχίας" που γιγαντώνει τους εξοπλισμούς και το μίσος μεταξύ των εργατικών τάξεων των χωρών.
Αυτή η υπέρβαση απαιτεί να αντιληφθούμε πως ο φόβος της ανατροπής που νιώθουν οι αστικές τάξεις μαρτυρά την δυνατότητα η εργατική τάξη όχι μόνο να υπερβεί την ήττα της αλλά να διεκδικήσει απάντηση στο κοινωνικό χάος που της επιφέρουν, να μετατρέψει την κρίση σε επαναστατική διέξοδο. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί με το φτιασίδωμα του κοινοβουλευτικού ολοκληρωτισμού, δεν μπορεί να είναι κομμάτι μιας φιλολαϊκής μεταρρυθμιστικής  πολιτικής ή κυβέρνησης αλλά μπορεί να υπάρξει αποκλειστικά ως ένα εργατικό κίνημα με τα δικά του πολιτικά όργανα και θεσμούς κατάκτησης και ανατροπής της σημερινής κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής κατάστασης.
Η κατάρρευση του «υπαρκτού σοσιαλισμού» το 1989 γέννησε τις θεωρίες περί τέλους της ιστορίας και νίκης του καπιταλισμού. Η βαθιά καπιταλιστική κρίση του σήμερα τσακίζει αυτή την αλαζονική σιγουριά και επαναφέρει στο τερέν του σήμερα εκβιαστικά ερωτήματα.
Η εξέγερση του Δεκέμβρη, οι μαχητικές απεργίες με κορύφωση την 5η Μάη, το εξεγερτικό αεράκι που φύσηξε πάνω από τις καπιταλιστικές μητροπόλεις απειλώντας να γίνει παντού «της Ελλάδας», δεν αποτελούν παρά ερωτήματα και σταθμούς.
Οι απαντήσεις θα δοθούν στο σήμερα και από την εργατική τάξη και από την αστική σε μια ταξική αναμέτρηση, αμφίρροπη, περισσότερο από ποτέ. 
ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. 6932 955437     diktiospartakos.blogspot.com


Διαδήλωση ενάντια στις απολύσεις, Τρίτη, 6.30 μ.μ., Προπύλαια

Διαδήλωση ενάντια στις απολύσεις, Τρίτη, 6.30 μ.μ., Προπύλαια PDF Εκτύπωση E-mail
09.10.10
ap4.gifΣυγκέντρωση και διαδήλωση ενάντια στις απολύσεις και την ανεργία διοργανώνουν οι εργαζόμενοι στα "Ελληνικά Γράμματα", ο Συντονισμός πρωτοβάθμιων σωματείων, ο Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου-Χάρτου, επιτροπή αλληλλεγγύης στους εργαζόμενους και εργατικές συλλογικότητες, την Τρίτη 12 Οκτώβρη, στις 6.30 μ.μ. στα Προπύλαια.
Όπως αναφέρει η κοινή ανακοίνωσή τους "Σε πραγματικό εφιάλτη μετατρέπεται η προοπτική της ανεργίας. Η απόφαση του ΔΟΛ, ιδιοκτήτη του εκδοτικού οίκου «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ», να κλείσει την εταιρεία και να πετάξει στο δρόμο 100 εργαζόμενους είναι μόνο ένα μικρό παράδειγμα. Στο ΔΟΛ και σε όλα τα Μέσα Ενημέρωσης γίνονται καθημερινά απολύσεις για τις οποίες καμία «ανεξάρτητη» εφημερίδα δεν γράφει, κανένα «αντικειμενικό» κανάλι δεν αναφέρει… Τα super market ΑΤΛΑΝΤΙΚ που απασχολούν 3600 εργαζόμενους κήρυξαν πτώχευση. Η μεγαλύτερη βιομηχανία παραγωγής καλωδίων η FULGOR Α.Ε, στέλνει 330 άτομα στην ανεργία. Στην Teleperformance η εργοδοσία πετάει στο δρόμο δεκάδες εργαζόμενους, στην εταιρείες τηλεπικοινωνιών έχουν γίνει εκατοντάδες απολύσεις τον τελευταίο χρόνο, χιλιάδες συμβασιούχοι του δημοσίου βρίσκονται ήδη στην ανεργία και ο κατάλογος δεν έχει τέλος."
"Το μνημόνιο μπήκε στη ζωή μας κανονικά με την ανεργία να χτυπάει κάθε νοικοκυριό, τους ανέργους να εκτινάσσονται στο 1.000.000 , την ακρίβεια να καλπάζει με 5,5% πληθωρισμό και τη φτώχεια να δείχνει τα δόντια της ακόμα και σε τμήματα που παραδοσιακά δεν τη γνώριζαν. Οι εργαζόμενοι δέχονται τους εργοδοτικούς εκβιασμούς για μειώσεις μισθών και χειρότερες συνθήκες εργασίας, με πρόσχημα πολλές φορές την κρίση και «αντίτιμο» την παραμονή στην εργασία. Με το τέλος του καλοκαιριού η εργοδοσία κλιμάκωσε την επίθεση, αφού προηγουμένως της έλυσε τα χέρια η κυβέρνηση του κεφαλαίου, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όλο αυτό τον κατακλυσμό των αντεργατικών νόμων και ρυθμίσεων."

Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2010

Ανακοίνωση για τις μαθητικές καταλήψεις

Ανακοίνωση για τις μαθητικές καταλήψεις

Ο αγώνας των μαθητών είναι δίκαιος, γιατί:


1. η κυβέρνηση δίνει λεφτά για όπλα και για να επιδοτεί τους μεγαλοκαρχαρίες αλλά δεν δίνει για τις ανάγκες των μαθητών, της νεολαίας και των εργαζομένων

2. δεν διορίζει εκπαιδευτικούς αλλά κρατά σε «ομηρία» χιλιάδες ωρομίσθιους και αναπληρωτές με μισή δουλειά – μισή ζωή

3. μεγαλώνει τα τμήματα απαξιώνοντας έτσι την εκπαιδευτική διαδικασία και το δημόσιο σχολείο, ενισχύει την παραπαιδεία, εκμηδενίζει τον ελεύθερό μας χρόνο

4. μειώνει το όριο των απουσιών προκειμένου να πειθαρχήσει τους μαθητές και να τους προετοιμάσει από τώρα για το μοντέλο του φθηνού – ελαστικού – πειθήνιου εργαζόμενου

5. η εκπαιδευτική διαδικασία και το περιεχόμενο της γνώσης διαρκώς απαξιώνονται. Οι γνώσεις μετατρέπονται σε σκόρπιες πληροφορίες και η παιδεία σε κατάρτιση

6. η κυβέρνηση θέλει να πληρώσουν την κρίση οι μαθητές, η νεολαία και οι εργαζόμενοι και όχι το κεφάλαιο που τη δημιούργησε

Έμπρακτη Αλληλεγγύη στον αγώνα των μαθητών


Να δώσουμε τη μάχη όλοι μαζί και να δυναμώσουμε τον αγώνα. Οι μαθητικές καταλήψεις χρειάζεται να κλιμακωθούν, να γίνουν ένα ποτάμι που θα απειλήσει την κυβέρνηση και το υπουργείο. Με ανεξάρτητο ανατρεπτικό μαθητικό κίνημα. Μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους ενάντια στην διαρκή υποταγή της παιδείας στις ανάγκες της αγοράς και του κεφαλαίου. Μαζί με τους εργαζόμενους ενάντια στο παρόν του εργασιακού μεσαίωνα, της φτώχειας, της ανεργίας και στο αποκρουστικό μέλλον που ετοιμάζουν «για εμάς χωρίς εμάς». 

Ήρθε η ώρα να πάρουμε τον αγώνα στα χέρια μας που θα στηρίζεται στις γενικές συνελεύσεις όλων των μαθητών, που θα συντονίζεται ανά περιοχή μέσα από αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες(Συντονιστικό Γενικών Συνελεύσεων και Καταλήψεων), που θα έχει ως όπλο του τις καταλήψεις και που θα δίνει ραντεβού στους δρόμους μαζί με τα υπόλοιπα αγωνιζόμενα κομμάτια της κοινωνίας. Να χτίσουμε εν τέλει ένα κίνημα που δεν θα έχει ημερομηνία λήξης, αλλά θα έχει ως ορίζοντα τη νίκη.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ, ΔΕΝ ΤΟ ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ, ΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ

Παλεύουμε

1. Για το σχολείο των αναγκών μας, της ολόπλευρης μόρφωσης και όχι της στείρας γνώσης - κατάρτισης

2. Για ελεύθερη πρόσβαση σε Ενιαία Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, για να σπουδάζει καθένας/καθεμία ότι πραγματικά έχει ανάγκη και θέλει. Ενάντια στους διαχωρισμούς ΑΕΙ- ΤΕΙ- ΙΕΚ, ένα πτυχίο ανά αντικείμενο σπουδών.

3. Για να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα και να γίνουν άμεσα μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών. Κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας ΤΩΡΑ!

4. Για να διανεμηθούν όλα τα βιβλία και να μπει πετρέλαιο σε όλα τα σχολεία ΤΩΡΑ! Δεν θα πληρώσουμε ούτε ένα ευρώ για την κρίση που δεν δημιουργήσαμε εμείςνεολαία ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ - ΝΑΡ
Οργανώσεις Πάτρας

ΟΙ ΦΑΝΤΑΡΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΝΙΚΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΒΕΝΙΖΕΛΟ ΚΑΙ ΕΛΔΥΚ

Δεκάδες είναι οι επιστολές και τα μηνύματα φαντάρων που καταγράφουν όχι μόνο την επιτυχία της αγωνιστικής τους στάσης απέναντι στην Παράνομη Υποχρεωτική τους μετάθεση στην ΕΛΔΥΚ, αλλά και τις ευχαριστίες τους στο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΕΥΕΘΡΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ για την πολιτική και ηθική στήριξη που τους πρόσφερε.
Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον αυξάνονται και οι περιπτώσεις φαντάρων από τις Ειδικές Δυνάμεις, θύματα της ίδιας πολιτικής παραβίασης των δικαιωμάτων των φαντάρων από ΓΕΣ-ΥΠΕΘΑ, οι οποίοι το «παλεύουν» ακόμη και όταν έχουν σταλεί την 35 Μοίρα Καταδρομών στην Κύπρο, απαιτώντας την επιστροφή τους και το επιτυγχάνουν. 
Τα επιχειρήματα στρατιωτικής και πολιτική ηγεσίας περί υποχρέωσης αποδοχής της μετάθεσης στην Κύπρο εξαιτίας των Συνθηκών Εγγύησης (1959-1960) δέχτηκαν ένα απρόσμενο πλήγμα από τις πρόσφατες δηλώσεις του Κύπριου πρόεδρου Χριστόφια. Σε ομιλία που πραγματοποίησε στην  αμερικάνικη δεξαμενή σκέψης, το ίδρυμα Brookings της Ουάσιγκτον, παρουσίας αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης, στελεχών του ΔΝΤ, βουλευτών και πρέσβεων ξένων χωρών είπε: «η Κύπρος υπήρξε θύμα βιασμού, τονίζοντας ότι κατά περιόδους όλες οι εγγυήτριες δυνάμεις διαδραμάτισαν αρνητικό ρόλο, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας με το πραξικόπημα της Χούντας κατά του Μακάριου που άνοιξε το δρόμο για την τουρκική εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή του 37% του νησιού».
Οι δηλώσεις προκάλεσαν οργισμένη αντίδραση των ελληνικών αστικών κομμάτων εξουσίας και του τύπου, καλλιεργώντας παράλληλα εθνικιστικό κλίμα, δίνοντας έμφαση στην αβλαβή διέλευση τουρκικής κορβέτας στο Αιγαίο. Χαρακτηρίστηκε «προκλητική κίνηση στο Αιγαίο», χωρίς να καταγγελθεί η παράνομη και προκλητική επί της ουσίας παρακολούθηση του τουρκικού πλοίου από την τορπιλάκατο ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ, του Πολεμικού Ναυτικού!  
Ενώ οξύνεται ο ανταγωνισμός των αρχουσών τάξεων Ελλάδας-Κύπρου, η Νοτιοανατολική Ευρώπη αναβαθμίζεται γεωστρατηγικά, μετατρέπεται σε τεράστιο κόμβο μεταφοράς εμπορίου μεταξύ Ειρηνικού (Κίνας-Ινδίας) και Δύσης. Το ζήτημα της ενέργειας ενδυναμώνει τη θέση Αιγαίου-Κρήτης-Κύπρου. Ταυτόχρονα, σημειώνονται διπλωματικές πρωτοβουλίες για επίλυση μακροχρόνιων προβλημάτων (Αιγαίο-Κυπριακό-Παλαιστινιακό κλπ), όπου η κάθε άρχουσα τάξη και ιμπεριαλιστική δύναμη θέλει να βάλει την σφραγίδα της.
Οι φαντάροι είναι πιόνια στην σκακιέρα. Να φύγουν τώρα ΕΛΔΥΚ-ΤΟΥΡΔΥΚ-Ξένες βάσεις από Κύπρο.

ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. 6932 955437
Diktiospartakos.blogspot.com

ΜΑΣ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΚΥΦΤΟΙ ΑΣ ΣΗΚΩΘΟΥΜΕ


Μετά από τις συνεχόμενες προσπάθειες της πολυεθνικής εταιρίας ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ να τρομοκρατήσει και να αναχαιτίσει το κίνημα των πολιτών ενάντια στα διόδια, μέσα από τις αγωγές που κατέθεσε σε βάρος συμπολιτών μας, έρχονται απαντήσεις.
Μετά από την συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7/10/2010 στο εργατικό κέντρο Πάτρας, αποφασίστηκε νέα κινητοποίηση για άνοιγμα των διοδίων του Ρίου την Κυριακή 17/10/2010 στη συνέχεια του πανελλαδικού ανοίγματος της Κυριακής 3 Οκτώβρη.
Το προηγούμενο διάστημα η συγκεκριμένη εταιρία είχε προβεί σε διάφορες ενέργειες που σκοπό είχαν την τρομοκράτηση μας. Συγκεκριμένα αγωγές που κατέθεσε ενάντια σε 25 συμπολίτες μας από την Πάτρα, το Αίγιο, την Αθήνα και άλλες περιοχές. Μέσα από αυτές τις αγωγές η εταιρία αξιώνει τα χαμένα διόδια αλλά και αποζημίωση, για ηθική βλάβη, από τον καθένα ύψους 1500 ευρώ. Παρόλα αυτά η εταιρία είσπραξης διοδίων έχει νοιώσει το έδαφος να χάνεται κάτω από τα πόδια της. Από την μια έχει το συνεχώς διογκούμενο κίνημα των πολιτών που απαιτούν Ελεύθερους και Ασφαλείς δρόμους και Δεν πληρώνουν διόδια. Από την άλλη υπάρχει η αγωγή σε βάρος της εκ μέρους των πολιτών και του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας. Με την αγωγή αυτή, οι πολίτες, ζητούν κατάργηση των αποικιοκρατικού τύπου συμβάσεων παραχώρησης των χιλιοπληρωμένων εθνικών μας δρόμων στους ιδιώτες. Σε κράτος πανικού η ιδιωτική πολυεθνική εταιρία έχει οδηγηθεί σε ενέργειες που μόνο θυμηδία προκαλούν, παίζοντας το τελευταίο της χαρτί- αυτό του εκφοβισμού και της τρομοκρατίας
Δεν πληρώνουμε διόδια γιατί είναι συνταγματικό μας δικαίωμα η ελεύθερη μετακίνηση. Δεν πληρώνουμε γιατί έχουμε χρυσοπληρώσει αυτούς τους δρόμους. Δεν πληρώνουμε γιατί κάθε χιλιόμετρο στην καρμανιόλα Πατρών-Κορίνθου είναι ποτισμένο με αίμα.

1.Δίνουμε μόνο τον αριθμό του αυτοκινήτου μας

2.Αρνούμαστε να υπογράψουμε οτιδήποτε

3.Προειδοποιούμε ότι αν δεν ανοίξουν την μπάρα σε 10 δευτερόλεπτα θεωρούμε ότι καταστρατηγούν το συνταγματικό δικαίωμα μας για ελεύθερη μετακίνηση πολιτών. Αν δεν το κάνουν τότε

4. Κατεβαίνουμε απο το αυτοκίνητο και με μια ώθηση προς τα εμπρός η μπάρα ανεβαίνει και μετά πηγαίνει στο πλάι

5.Συνεχίζουμε τον δρόμο μας

Το κίνημα των πολιτών ενάντια στα διόδια ΔΕΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΙΤΑΙ , ούτε αναχαιτίζεται. Αντίθετα ΕΞΟΡΓΙΖΕΤΑΙ. Θα μετατρέψουμε τις δίκες σε βάρος μας σε καταδίκες των συμβάσεων παραχώρησης και θα απαιτήσουμε την οριστική τους κατάργηση.
Απαντάμε με νέες κινητοποιήσεις με ανοίγματα σταθμών διοδίων της Ολυμπίας οδού.
ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΟΥ ΡΙΟΥ στην Πάτρα ΚΥΡΙΑΚΗ 17-10, 11πμ
Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΔΙΟΔΙΑ- ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ
ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟ 
 Επιτροπές Αγώνα Κατοίκων, Πολιτών και Εργαζομένων – Πανελλαδικό συντονιστικό
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.oxidiodia.gr

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ!

Την ώρα που η κυβέρνηση κόβει μισθούς και συντάξεις καταδικάζοντας στη φτώχεια την εργαζόμενη πλειοψηφία, μειώνει τη φορολογία των εταιριών και, μεταξύ άλλων, αυξάνει τα διόδια! Την ώρα που καταργεί όλα τα δικαιώματα πρόνοιας των πολιτών, στέκει προστατευτικά στο πλάι των εταιριών εκμετάλλευσης των δημόσιων δρόμων και διώκει ποινικά όσους αγωνίζονται ενάντιά τους! Σ’ αυτή την εθνική οδό που σκοτώνει, με τα μονίμως «εξελισσόμενα» έργα, την ίδια που έχουμε πληρώσει – και συνεχίζουμε να πληρώνουμε με δισεκατομμύρια πλέον άμεσους και έμμεσους φόρους εδώ και δεκαετίες! Σ’ αυτό το δρόμο, που το μόνο που αλλάζει είναι οι νέοι σταθμοί διοδίων που φυτρώνουν, κάθε λίγο, σαν τα μανιτάρια!
Φτάνει πια! Απαιτούμε να κυκλοφορούμε ελεύθερα, χωρίς διόδια! Εμείς δεν χρωστάμε σε κανέναν! Κυκλοφορούμε και αρνούμαστε να πληρώσουμε! Χιλιάδες πλέον εργαζόμενοι και κάτοικοι απ’ όλη την Ελλάδα, συμμετέχουν στο κίνημα «Δεν Πληρώνω», συντονίζονται στην Πανελλαδική Επιτροπή Αγώνα, κινητοποιούνται και ανοίγουν τα διόδια, για να κυκλοφορούμε ελεύθερα, χωρίς χαράτσια!
Στις 6 Ιούνη πραγματοποιήθηκε πανελλαδική κινητοποίηση και άνοιξαν τα διόδια σε όλη την Ελλάδα. Εκατοντάδες κάτοικοι και εργαζόμενοι από τις Επιτροπές Πολιτών και Εργαζομένων Κατά των διοδίων, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, την Πρωτοβουλία ενάντια στα μέτρα, και τα σωματεία των μεταφορέων της Θεσσαλίας, συμμετείχαν στην κινητοποίηση στους σταθμούς Μοσχοχωρίου και Μακρυχωρίου την ίδια μέρα.
Πρόθυμα σπεύδει η κυβέρνηση στο πλάι των εταιριών, που μειώνεται η είσπραξή τους! Στέλνει την Αστυνομία στους κατοίκους και εργαζόμενους αγωνιστές, με διαδικασίες εξπρές, χωρίς νόμιμες κλητεύσεις και εισαγγελικές παραγγελίες, με τηλεφωνήματα «περάστε από το Τμήμα δι’ υπόθεσίν σας»… Τι κι’ αν δεν είναι ποινικό αδίκημα η μη καταβολή διοδίων; Κυβέρνηση, αστυνομία και εταιρίες, μπορούν και να παρανομούν… Στην Λάρισα είναι καθεστώς η αυθαιρεσία και ο αυταρχισμός, τα γεγονότα του Δεκέμβρη του 2008 όπου ανήλικοι μαθητές κατηγορούνται για σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης και δικάζονται στις 9 του Δεκέμβρη, το πιο μελανό παράδειγμα.Ητροποποίηση του αρθρου187Α του Π.Κ.οπου η συνδικαλιστική-πολιτική δράση διασαλεύει την σιδερένια πειθαρχεία του κεφαλαιου, θεωρείται τρομοκρατική ενέργεια(νέος τρομονόμος)το μέλλον… που μας επιφυλάσσουν.
Δεν μας φοβίζουν! Μας εξοργίζουν! Κανένα λαϊκό δικαίωμα δεν εκχωρούμε στην αστυνομία, την κυβέρνηση και τις εταιρίες! Ούτε την ελεύθερη μετακίνηση ούτε και την ελεύθερη συνείδηση! Οι πολιτικές διώξεις της κοινωνικής και πολιτικής μας δράσεις θα πέσουν στο κενό!
Τους δρόμους τους έχουμε χρυσοπληρώσει. Εμείς Δεν χρωστάμε, Δεν πληρώνουμε και Δεν απολογούμαστε για την πολιτική μας συνείδηση και δράση!
Απαιτούμε:
  • Να παύσει, τώρα, η πολιτική δίωξη των αγωνιστών του μαζικού κινήματος.
  • Να κυκλοφορούμε ελεύθερα, από και προς οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας.
Καλούμε την Παρασκευή στις 6.30 μ.μ. στο Αστυνομικό Μέγαρο Λαρισας συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΝΕΝΤΑΧΤΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ «VINCI» ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑ ΠΑΤΡΑΣ…ΑΠΟ ΤΥΧΗ ΓΛΙΤΩΣΑΝ ΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ «VINCI» ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑ ΠΑΤΡΑΣ…ΑΠΟ ΤΥΧΗ ΓΛΙΤΩΣΑΝ ΕΡΓΑΤΕΣ

Ατύχημα με την ανατροπή φορτηγού χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος εργαζόμενος συνέβη προχτές το απόγευμα στο εργοτάξιο της κατασκευαστικής εταιρείας «Vinci» στην Παναγοπούλα, όταν οικοδόμος αναγκάστηκε από την εργοδοσία να κάνει και τον οδηγό του φορτηγού οχήματος. Μάλιστα, η εργοδοσία δε σταμάτησε εκεί καθώς αμέσως μετά το ατύχημα ανάγκασε και πάλι τον οικοδόμο να οδηγήσει άλλο φορτηγό συνεχίζοντας κανονικά τη δουλειά!

Το γεγονός καταγγέλλει με ανακοίνωσή του το Συνδικάτο Οικοδόμων Πάτρας υπογραμμίζοντας: «Η εταιρεία "Vinci" φαίνεται ότι συνεχίζει να βάζει την κερδοφορία της πάνω από τη ζωή των εργαζομένων, καθώς εξακολουθεί η ίδια επικίνδυνη κατάσταση στα εργοτάξιά της, καταπατώντας τα πάντα. Για μια ακόμα φορά επέβαλε σε εργαζόμενο που έχει προσλάβει ως οικοδόμο να κάνει ταυτόχρονα και τον οδηγό και τον χειριστή, με αποτέλεσμα να συμβεί το νέο ατύχημα, ενώ συνεχίζεται το εξοντωτικό 10ωρο ωράριο που δουλεύει η κάθε βάρδια».

Το Συνδικάτο καλεί την Επιθεώρηση Εργασίας «να σταματήσει να παίζει "παιχνιδάκια" με τις κατασκευαστικές και να αναλάβει τις ευθύνες της. Διαφορετικά όταν θα συμβεί το επόμενο θανατηφόρο ατύχημα, την αποκλειστική ευθύνη θα την έχουν η Επιθεώρηση Εργασίας με τους πολιτικούς της προϊστάμενους (κυβέρνηση, δήμος, νομαρχία) και η εργοδοσία».


Πηγή:  http://prezatv.blogspot.com/2010/10/vinci.html

Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

Μονόδρομος οι αγώνες των εργαζομένων

Μονόδρομος οι αγώνες των εργαζομένων
για να φύγει η κυβέρνηση του κεφαλαίου, του μνημονίου ΕΕ – ΔΝΤ – ΕΚΤ

Εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι και νέες


Είναι κάτι παραπάνω από προφανής η επίθεση σε βάρος των εργαζομένων και της νεολαίας που βρίσκεται σε εξέλιξη τους τελευταίους μήνες. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, κυβέρνηση του κεφαλαίου που υπηρετεί τα συμφέροντά του, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της Ε.Ε και του ΔΝΤ, στοχεύει στην πιο βαθιά εκμετάλλευση των εργαζομένων. Είναι προϋπόθεση γι’ αυτούς, προκειμένου να βγει από την κρίση του το ελληνικό κεφάλαιο και να αυξηθεί η κερδοφορία του, να πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Ο ι   ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι  όμως  δ ε ν   δ η μ ι ο ύ ρ γ η σ α ν   τ η ν    κ ρ ί σ η.

Σε αυτήν την κατεύθυνση η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχει πάρει και παίρνει μια σειρά από αντεργατικά μέτρα επιχειρώντας να σαρώσει όσα κέρδισαν οι εργαζόμενοι με τους αγώνες τους από τη μεταπολίτευση και μετά.

Ξεκίνησε στις αρχές της χρονιάς με μια σειρά από περικοπές των κοινωνικών δαπανών αλλά όχι με περικοπές προς το κεφάλαιο. Ενώ μειώνει συνεχώς τη φορολογία των κερδών του κεφαλαίου, αυξάνει διαρκώς τον ΦΠΑ φέρνοντας σε ακόμα δυσκολότερη θέση την εργατική – λαϊκή οικογένεια.

Η υλοποίηση του μνημονίου του κεφαλαίου επέβαλλε την μείωση των μισθών, την αύξηση των απολύσεων και μαζί της ανεργίας στον ιδιωτικό τομέα. Επέβαλλε την περικοπή του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο τομέα. Η ψήφιση του αντεργατικού – ασφαλιστικού εκτρώματος αποτέλεσε, επίσης, ένα ακόμα χτύπημα στους εργαζόμενους.

Με το μνημόνιο Β’ η κυβέρνηση προσπαθεί να αναμορφώσει τις εργασιακές σχέσεις και επί της ουσίας να καταργήσει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να εισάγει το σύμφωνο πρώτης απασχόλησης που σημαίνει μισθούς πείνας και μηδενικά δικαιώματα για τους νέους που θα μπουν τώρα στην παραγωγή. Επιδιώκει την πλήρη νομιμοποίηση των ελαστικών σχέσεων και μορφών εργασίας – εκμετάλλευσης, μέσω της κατάργησης της εργατικής νομοθεσίας που επέβαλλαν οι εργαζόμενοι με τους αγώνες τους. Με το μνημόνιο Β’ ολοκληρώνει τον «Καλλικράτη» προκειμένου να βαθύνει το ρόλο του αντιδραστικού κράτους – στρατηγείου του ολοκληρωτικού καπιταλισμού και να προωθήσει αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις των ΟΤΑ, ακόμα και απολύσεις από τις δημοτικές επιχειρήσεις. Ανοίγει το δρόμο για την κατάργηση της μονιμότητας και τις απολύσεις στο δημόσιο τομέα. 

Στο νέο γύρο της αντεργατικής επίθεσης, η κυβέρνηση έχει ήδη εξαγγείλει – για να εφαρμόσει αμέσως μετά τις εκλογές - περικοπές μισθών στο δημόσιο τομέα μέσω του νέου μισθολογίου και την κατάργηση επιδομάτων. Στοχεύει στη μείωση του μισθού του πρωτοδιόριστου κατά 38% σε σχέση με σήμερα. Προωθεί συνολικά την αναδιάρθρωση του κεφαλαίου σε όλα τα επίπεδα. Ετοιμάζει την ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ, των ΕΛΤΑ, της ΔΕΗ, την συγχώνευση και ιδιωτικοποίηση τραπεζών με άμεση συνέπεια την χειροτέρευση των εργασιακών σχέσεων σε αυτούς του κλάδους. Εξήγγειλε αλλαγές στην παιδεία που θα αυξήσουν τους ταξικούς φραγμούς, θα υποτάξουν πλήρως τα πανεπιστήμια στις ανάγκες του κεφαλαίου.        

Κάτω ο υποταγμένος συνδικαλισμός. Αγώνες στα χέρια των εργατών!

Όλο το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έκανε ότι μπορούσε για να διασπάσει την εργατική τάξη και τους αγώνες της. Προκειμένου να περάσει τις αντεργατικές τομές με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, επιστράτευσε τα ΜΜΕ για να μας πείσουν πως για το δημοσιονομικό έλλειμμα φταίνε … οι δημόσιοι υπάλληλοι. Στην ουσία ήθελε και θέλει να διχάσει το εργατικό κίνημα κατασκευάζοντας «εμφυλίους» μεταξύ των εργαζομένων: εργαζόμενοι του δημοσίου και εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, νέοι και παλιοί εργαζόμενοι κτλ. Για μας είναι σαφές πως η χειροτέρευση της θέσης οποιουδήποτε εργαζόμενου αποτελεί πλήγμα συνολικά για την εργατική τάξη και ενισχύει το συσχετισμό προς όφελος του κεφαλαίου.

Βασικός συμμέτοχος της πολιτικής της κυβέρνησης είναι ο αστικοποιημένος – γραφειοκρατικός συνδικαλισμός των ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ. Προσκολλημένοι στην λογική της εθνικής ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης, που μόνο προς όφελος του κεφαλαίου μπορεί να είναι και όχι των εργαζομένων, καθήλωσαν αγωνιστικά τα συνδικάτα αποδεχόμενοι ουσιαστικά τις κεντρικές επιλογές του κεφαλαίου – κυβέρνησης – ΕΕ - ΔΝΤ. Με διάφορους τρόπους υπονόμευσαν τις απεργιακές κινητοποιήσεις προκειμένου αυτές να εκτονωθούν. Αρνήθηκαν πολλές φορές την κήρυξη απεργιών και γενικής απεργίας ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Οι δυνάμεις του ΣΥΝ/ Σύριζα στο εργατικό κίνημα δεν μπόρεσαν να διαχωριστούν πολιτικά και οργανωτικά από την συνδικαλιστική γραφειοκρατία. Η φιλο – ΕΕ λογική ή η λογική της εξάρτησης που εκφράζουν δυνάμεις του, αδυνατούν να έρθουν σε ρήξη συνολικά με τις επιλογές του κεφαλαίου καλλιεργώντας παράλληλα αυταπάτες για μια φιλολαϊκότερη πολιτική της κυβέρνησης. Το ΚΚΕ, μέσω του ΠΑΜΕ, παρά την αγωνιστική του πρακτική σε περιπτώσεις, αδυνατεί να δώσει προοπτική στους αγώνες. Για το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ δεν μπορούν να νικήσουν σήμερα οι αγώνες αλλά να ενισχυθεί (και εκλογικά) το ΚΚΕ στο δρόμο της λαϊκής οικονομίας – εξουσίας χωρίς ανατροπή του καπιταλισμού. Γι’ αυτό αρνείται αφενός να θέσει άμεσους πολιτικούς στόχους, με σημαντικότερο αυτόν της ανατροπής της κυβέρνησης και κάθε ανάλογου διαχειριστή, και αφετέρου περιχαρακώνεται από κάθε αγωνιστική διάθεση και δύναμη στο εργατικό κίνημα πλην του ΠΑΜΕ. 

Οι αγώνες των εργαζομένων μπορούν να τους ανατρέψουν και να νικήσουν!

Δεν είναι μονόδρομος το μνημόνιο όπως έσπευσε να δηλώσει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Για μας, ο μόνος μονόδρομος είναι η μετωπική συσπείρωση της ανατρεπτικής κομμουνιστικής αριστεράς που θα συμβάλλει με όλες της τις δυνάμεις σε ένα αναγεννημένο και ταξικά ανασυγκροτημένο εργατικό κίνημα, σε πολιτικό διαχωρισμό από τον κυβερνητικό συνδικαλισμό, και στην προσπάθεια συγκρότησης ανεξάρτητου κέντρου αγώνα.

Για να κερδίσουν οι αγώνες μας
α. Απαιτείται σήμερα να κλιμακωθεί η μάχη μέσα από τα συνδικάτα, τους συλλόγους και κάθε μορφή οργάνωσης των εργαζομένων και της νεολαίας που εκφράζει τα συμφέροντα της εργατικής τάξης.
β. Απαιτείται σήμερα η αμφισβήτηση συνολικά των όρων αναπαραγωγής του κεφαλαίου μέσα από ένα συνεκτικό πρόγραμμα πάλης για:
1.    την ανατροπή της κυβέρνησης του κεφαλαίου προκειμένου να φύγουν τα μέτρα, το μνημόνιο, να μην έρθουν νέα και να υπερασπιστούμε – διευρύνουμε τις κατακτήσεις της εργατικής τάξης
2.    την αντικαπιταλιστική αποδέσμευση από την αντεργατική Ευρωπαϊκή Ένωση και θα θέτει της βάσεις για την διάλυσή της
3.    την εθνικοποίηση των τραπεζών με εργατικό έλεγχο.
4.    την άρνηση πληρωμής του χρέους από την εργατική τάξη. Το χρέος ανήκει στο κεφάλαιο που το δημιούργησε    

Καλούμε τους εργαζόμενους και τους νέους να δώσουν τη μάχη μέσα από τα συνδικάτα και τους συλλόγους, για να κλιμακωθούν οι αγώνες, για να ανατραπεί η κυβέρνηση.

ΝΕΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ – ΝΑΡ
νεολαία ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ