Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

Η υπεράσπιση προσωπικών δεδομένων αιτία πειθαρχικής δίωξης


Με πειθαρχική δίωξη απειλούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι που αρνούνται να παραχωρήσουν τα ευαίσθητα προσωπικά τους δεδομένα στη διεύθυνση της υπηρεσίας τους. Ο Βασίλης Σωτηρόπουλος, νομικός συνεργάτης του tvxs, σχολιάζει σχετική εισήγηση της διεύθυνσης του υπουργείου Εξωτερικών προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, η οποία αποδέχεται ως νόμιμη τη συλλογή προσωπικών δεδομένων υπαλλήλων.

Η πρόσφατη άρνηση ορισμένων υπαλλήλων σε υπουργεία να δώσουν τη συγκατάθεσή τους στην υπηρεσία τους για συλλογή των προσωπικών δεδομένων τους, προκάλεσε την αντίδραση των προϊσταμένων τους, που ζήτησαν από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να γνωμοδοτήσει για το αν η άρνηση αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

Η εισήγηση προς το ΝΣΚ, η οποία προήλθε από την αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Εξωτερικών, αποδέχεται ως νόμιμη και προβάλλει ως αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων υπαλλήλων --ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεση αυτών ή χωρίς την ενημέρωση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΠΔ)--, αν πρόκειται να τους αναθέσει το χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού και πληροφοριών.

Το ερώτημα που προβάλλει το ΥΠΕΞ στην εισήγησή του είναι εάν το ΝΣΚ κρίνει ότι η άρνηση των υπαλλήλων αποτελεί παράβαση εκπλήρωσης των καθηκόντων τους και χρήζει πειθαρχικής δίωξης.

Ο κ. Βασίλης Σωτηρόπουλος διατείνεται ότι μόνο με άδεια της ΑΠΠΔ μπορεί να προχωρήσει η υπηρεσία σε τέτοιες ενέργειες. «Η συμμετοχή σε σωματείο για παράδειγμα είναι ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, αφορά στην ιδιωτική ζωή του ατόμου και μπορεί να συλλεγεί και να επεξεργαστεί μόνο με την άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αφού βέβαια η αρχή εξετάσει αν ο σκοπός που θα εξυπηρετηθεί, μπορεί να εξυπηρετηθεί μόνο με τη συλλογή του δεδομένου». Επιπλέον, ο κ. Σωτηρόπουλος εξηγεί ότι η συλλογή προσωπικών δεδομένων εν αγνοία του υπαλλήλου είναι νόμιμη σε ελάχιστες περιπτώσεις, για ελεγκτικούς λόγους, και πάλι, μόνο αφού έχει προηγηθεί εξέταση της περίπτωσης και αδειοδότηση από την ΑΠΠΔ.

Σε κάθε περίπτωση η άδεια της ανεξάρτητης αρχής είναι ο μόνος νόμιμος δρόμος και το ΝΣΚ είναι σχεδόν απίθανο να αποκλίνει από αυτό, σύμφωνα και με τον κ. Σωτηρόπουλο.

http://www.tvxs.gr/v27575

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου