Κυριακή, 4 Απριλίου 2010

KAΠOIEΣ ΠPΩTEΣ EPΩTHΣEIΣ AΠO TOYΣ ΦANTAPOYΣ TOY 285 M/K TΠ ΣTHN ATΣIKH THΣ ΛHMNOY.

ΔΙΚΤΥΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

EPΩTHΣEIΣ ΠOY ZHTOYN AΠANTHΣH AΠO ΠAΛIO KAI NEO TAΞIAPXO TOY NHΣIOY (88 ΣΔI), TON AΓEΣ KAI ΦYΣIKA TON YΠOYPΓO BENIZEΛO. EPΩTHΣEIΣ ΠOY ΔEN AΠANTHΘHKAN ΠOTE KI IΣΩΣ NA MHN MΠOPOYN NA AΠANTHΘOYN AΠO TH ΔIOIKHΣH TOY ΣTPATOΠEΔOY:

- ΓIATI H ΛEΞH "YΠHPEΣIAKO" (3-4 ΩPEΣ 1-2 ΦOPEΣ THN EBΔOMAΔA) ANTIKATEΣTHΣE TH ΛEΞH "EΞOΔOΣ";


- ΠOIOΣ KAI ΠOTE AΠOΦAΣIΣE OTI OI AΠOΣΠAΣMENOI ΦANTAPOI ΔIKAIOYNTAI MONO "YΠHPEΣIAKA" (BAPΩNTAΣ ETΣI ΣKOΠIA ΣYNEXΩΣ ΓIA 2 KAI 3 BΔOMAΔEΣ)

- ΓIATI EXOYME ΦTAΣEI ΣTO ΣHMEIO NA EΠIΛEΓOYME NA MH TPΩME MΠAΣ KAI BPOYME KAMIA ΩPA NA KOIMHΘOYME

- ΓIATI ΔE THPEITAI, EΔΩ KAI TOYΛAXIΣTO ENA MHNA, TO ΠPOΓPAMMA (ΦAΓHTO "OTAN TEΛEIΩΣOYN OI ΔOYΛEIEΣ", ΠPΩINH ANAΦOPA ΣTIΣ 7:00, EΞOΔOYXOI ΣABBATOY ΣTIΣ 16:00) ME ΠPOΣXHMA THN EΠIΣKEΨH TOY NEOY TAΞIAPXOY, ME TON YΠOΔIOIKHTH TAΓMATAPXH INTZIΓIANNH NA ENOPXHΣTPΩNEI KAI TO ΛOXAΓO BAKO NA ΔHΛΩNEI OTI "EΔΩ EINAI ΣTPATOΣ... ΞEXAΣTE ΠPOΓPAMMATA KAI ΛOIΠA ΠOY ΞEPATE... EΔΩ EIΣTE ANAΛΩΣIMOI"

- ΓIATI KATEBHKEI AΠO TON ΠINAKA ANAKOINΩΣEΩN TO EBΔOMAΔIAIO ΠPOΓPAMMA (KAI ΔEN ANTIKATAΣTAΘHKE) META AΠO ΠAPAΠONA ΓIA TH MH THPHΣH TOY

- ΠOIOΣ ΔINEI TO ΔIKAIΩMA ΣE YΠOΔIOIKHTH INTZIΓIANNH
KAI ΛOXAΓO BAKO NA EΠIΔIΔONTAI KAΘHMEPINA ΣE ENA PEΣITAΛ EΘNIKIΣTIKOY MIΣOYΣ KAI ΠOΛITIKHΣ KATHXHΣHΣ ME ΔHΛΩΣEIΣ OΠΩΣ: "OI APAΠHΔEΣ AΠENANTI MΠOPEI NA EINAI AMOPΦΩTOI KAI ZΩA AΛΛA AΓAΠANE TH ΣHMAIA TOYΣ", "MIΛAΩ AΛBANIKΑ; AΛBANOΣ EIMAI;", "ΘA MAΣ KΛEΨOYN OI ANAPXIKOI, ΘA MAΣ KAΨOYN OI ANAPXIKOI"


http://diktiospartakos.blogspot.com/2010/04/kaoie-pte-epthei-ao-toy-antapoy-toy-285.html 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου