Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2010

ΕΠΤΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ


Επτά σημαντικές αλλαγές πραγματοποιούνται από σήμερα στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας, οι οποίες ισχύουν ανεξάρτητα από τις εξελίξεις που επιφυλάσσονται μέσα στους επόμενους μήνες, μετά τη λήξη του κοινωνικού διαλόγου. Αν και οι εν λόγω αλλαγές περνούν στα «ψιλά γράμματα», στην πραγματικότητα αφορούν 3,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους και επηρρεάζουν τόσο τα όρια ηλικίας όσο και το ύψος των συντάξεων.

1. Αύξηση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης

Από σήμερα αυξάνεται κατά έξι μήνες το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους συμπληρώνουν τα απαιτούμενα για τη θεμελίωση έτη ασφάλισης το 2010. Πρόκειται για τα γνωστά εξάμηνα που προστίθενται σταδιακά τα τελευταία 17 χρόνια σε εφαρμογή του Νόμου 2084/1992. Η συγκεκριμένη αλλαγή αφορά πέντε ομάδες εργαζομένων από διάφορα Ταμεία. Οι αυξήσεις των ορίων ηλικίας δεν αφορούν μόνο τα Ταμεία Κύριας Σύνταξης αλλά και τα αντίστοιχα Επικουρικά στα οποία είναι ασφαλισμένοι όλοι οι παραπάνω εργαζόμενοι.

2. Αύξηση των ετών ασφάλισης για συνταξιοδότηση

Σε εφαρμογή του Νόμου 2084/92, έξι μήνες προστίθενται κάθε χρόνο στα έτη ασφάλισης που απαιτούνται για κάποιον ασφαλισμένο ή ασφαλισμένη, προκειμένου να θεμελιωθεί το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Στον ΟΓΑ τα έτη ασφάλισης αυξάνονται κατά ένα έτος με βάση τον Νόμο 2458/1997. Οι αυξήσεις των ετών ασφάλισης για συνταξιοδότηση αφορούν 13 ομάδες ασφαλισμένων από 12 Ταμεία Κύριας Ασφάλισης και τα αντίστοιχα Επικουρικά.

3. Μείωση κατά 4% του ποσού της βασικής σύνταξης του ΟΓΑ

Οσοι από τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ συνταξιοδοτηθούν το 2010 θα λάβουν 4% μικρότερη βασική σύνταξη σε σχέση με εκείνη που λαμβάνουν όσοι συνταξιοδοτήθηκαν το 2009. Η μείωση της βασικής σύνταξης άρχισε από το 2003 με ποσοστό 4% κάθε χρόνο. Κατά συνέπεια, όσοι συνταξιοδοτήθηκαν το 2009 είχαν μειωμένη βασική σύνταξη κατά 28%, ενώ όσοι συνταξιοδοτηθούν το 2010 θα έχουν μειωμένη βασική σύνταξη κατά 32%.

4. Μείωση σύνταξης ως 10% στις περιπτώσεις πρόωρης συνταξιοδότησης

Μείωση ως 10% στις νέες συντάξεις θα ισχύει από σήμερα, στις περιπτώσεις όπου χορηγείται από τα Ταμεία πρόωρη συνταξιοδότηση. Η μείωση αυτή προκύπτει από την αύξηση της «ποινής» για πρόωρη συνταξιοδότηση, όπως προβλέπει ο νόμος Πετραλιά, από το 1/267 στο 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη συνταξιοδότηση ενός εργαζομένου με βάση το προβλεπόμενο όριο ηλικίας.

5. Σύνταξη με 3.500 ένσημα

Από σήμερα θα δίνεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης με 3.500 ένσημα που αντιστοιχούν σε 11,5 χρόνια ασφάλισης. Η εν λόγω σύνταξη θα είναι μικρότερη από την κατώτερη, αλλά δεν θα μπορεί να είναι χαμηλότερη από τα 2/3 της κατώτερης και όχι κάτω από 330 ευρώ. Απαραίτητο όριο ηλικίας για τη χρήση της διάταξης είναι το 65ο έτος.

6. Συνταξιοδότηση ανέργων

Το 2010 δίνεται η δυνατότητα σε ανέργους που πληρούν τις ηλικιακές προϋποθέσεις να συνταξιοδοτηθούν χωρίς να έχουν συμπληρώσει 100 ημέρες εργασίας την τελευταία πενταετία.

7. Ενσωμάτωση του επιδόματος θέσης ευθύνης στον συντάξιμο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων

Από 1.1.2008 ενσωματώθηκε στις συντάξιμες αποδοχές των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων που είναι προϊστάμενοι οποιουδήποτε επιπέδου το επίδομα που καταβάλλεται σε αυτούς λόγω της θέσης τους. Πρόκειται για διευθυντές, τμηματάρχες κ.λπ. για τους οποίους υπάρχει εισφορά 6,67% για το ποσό αυτό που λαμβάνουν και το οποίο ενσωματώνεται στις συντάξιμες αποδοχές για κύρια σύνταξη. Οι συντάξεις για όσους αποχώρησαν ως 31.12.2007 αναπροσαρμόζονται με το συγκεκριμένο επίδομα, ανεξαρτήτως αν αποχωρήσουν ή όχι από τη θέση αυτή. Η διαφορά που προκύπτει στη σύνταξή τους καταβάλλεται τμηματικά σε τρεις ετήσιες δόσεις ως εξής: Από 1.1.2010 θα καταβληθεί η τρίτη δόση σε ποσοστό 40%, 30% δόθηκε την 1.1.2008 και 30% το 2009.


http://diktiospartakos.blogspot.com/2010/01/blog-post_2748.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου