Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2009

κείμενο συντρόφων που καταθέτουν την πλατφόρμα στο 3ο συνέδριο της νΚΑ "Με τη νεολαία της εξέγερσης για μια επαναστατική εργατική απάντηση στην κρίση"


Για το συνέδριο της νΚΑ
Η συζήτηση για το συνέδριο της νΚΑ πραγματοποιείται στην δίνη της πιο σημαντικής κρίσης του ολοκληρωτικού καπιταλισμού, μέσα στη φλόγα των πιο δυναμικών νεολαιίστικων και εργατικών αγώνων που γέννησε η εξέγερση του Δεκέμβρη. Οι αγώνες και οι «Δεκέμβρηδες» που είναι μπροστά μας, μας δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε ένα συνέδριο που παίρνοντας λάμψη από την φλόγα της εξέγερσης που έρχεται, μπορεί να συναντηθεί με τα πιο πρωτοπόρα κομμάτια του μετώπου και του κινήματος.
Προϋπόθεση είναι να αναμετρηθεί με τα ερωτήματα και τις προσδοκίες του κόσμου του αγώνα και του ευρύτερου αντικαπιταλιστικού δυναμικού, να ανοίξει τη συζήτηση για το ρόλο, τη μορφή και τη λειτουργία της επαναστατικής οργάνωσης, να προσεγγίσει την αναγκαιότητα για μια εργατική-επαναστατική απάντηση στην κρίση αλλά και να επεξεργαστεί μετρήσιμο πολιτικό σχέδιο συμβολής σε εκείνα τα κινήματα που θα φέρουν την αντικαπιταλιστική επανάσταση στο σήμερα, όχι σαν εικόνισμα αλλά σαν άμεση και πραγματική κίνηση και πρακτική για τις μάχες της νέας εργατικής βάρδιας στην εργασία και την εκπαίδευση.
Με αυτά τα κριτήρια, ένα τέτοιο συνέδριο δεν μπορεί και δεν πρόκειται να υπηρετηθεί από μια οργανωτίστικη διαδικασία που περιορίζει τη συζήτηση μιας επαναστατικής κομμουνιστικής οργάνωσης σε ένα ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο, ακυρώνοντας τον διάλογο και μετατρέποντας την πολιτική διαδικασία σε μέσο εκλογής αντιπροσώπων και οργανωτικής αναμέτρησης αντιλήψεων. Στην πραγματικότητα με αυτούς τους όρους, δηλαδή με τον χωρίς προηγούμενο μηνιαίο «διάλογο», μιλάμε όχι για συνέδριο αλλά για μια οργανωτική συνδιάσκεψη, πρόταση που έτσι και αλλιώς κατέθεταν σφοι τα τελευταία δύο χρόνια στα όργανα της ν.Κ.Α και στην επιτροπή θέσεων του συνεδρίου. Οργανωτική συνδιάσκεψη που έσπευσαν μάλιστα να ανακοινώσουν οι σύντροφοι του γραφείου μέσω του Πριν, μη λαμβάνοντας υπ’ όψη ούτε το ένα τρίτο της οργάνωσης που δεν στήριξε μια τέτοια κατάφωρη παραβίαση κάθε οργανωτικής και πολιτικής αρχής, ούτε τον προβληματισμό πολλών συντρόφων που διατύπωναν επιφυλάξεις ή και διαφωνία για το ζήτημα της ημερομηνίας ακόμη και υπερψηφίζοντας το κείμενο που πλειοψήφησε.
Σεβόμαστε τη δυνατότητα των ΟΒ να αποφασίζουν και μάλιστα επιμείναμε σε αυτήν τη διαδικασία και την αντιμετωπίζουμε ως κατάκτηση της οργάνωσής μας. Όμως πέρα από τις υπόλοιπες αποφάσεις, το αν θα κάνει συνέδριο η νεολαία μετά από έξι χρόνια δεν αποτελεί ζήτημα πλειοψηφίας-μειοψηφίας. Δεν μπορεί να απαγορευθεί δια της πλειοψηφίας η πολιτική συζήτηση. Δεν μπορεί σε ένα μήνα να γίνει ισότιμη και συλλογική συζήτηση, όχι μόνο για τη μία ή την άλλη άποψη αλλά για το σύνολο της οργάνωσης. Δεν μπορεί σε αυτό το διάστημα η συζήτηση για το συνέδριο να γίνει δημόσια με όλο το δυναμικό των αγώνων και της αριστεράς στο οποίο θέλουμε να απευθυνθεί η πρότασή μας. Δεν μπορεί σε αυτό το διάστημα να γίνει πραγματική συζήτηση για τους αγώνες της περιόδου (από το φοιτητικό κίνημα μέχρι το Δεκέμβρη) και για την πρότασή μας για τα μέτωπα που ανοίγουν. Δεν μπορεί το συνέδριο να είναι διαδικασία εκλογής ηγεσιών, καταγραφής συσχετισμών και νομιμοποίησης πολιτικών που δεν έχουν τεθεί στο δημόσιο διάλογο και την εσωτερική συζήτηση της οργάνωσης. Με αυτήν την έννοια δηλώνουμε με σαφήνεια τα ακόλουθα:
Πρώτον, σε ένα τέτοιο διάλογο καρικατούρα και σε αυτή την οργανωτικού τύπου διαδικασία «ξεκαθαρίσματος λογαριασμών» δεν πρόκειται να συμμετέχουμε, όπως και δεν πρόκειται να συμμετέχουμε σε διαπραγματεύσεις που την ίδια λογική θα την πάνε 15 μέρες πίσω ή μπροστά χρονικά. Ούτε καταθέτοντας την πλατφόρμα μας, ούτε συμμετέχοντας στην οργανωτική επιτροπή, ούτε στη διαδικασία εκλογής αντιπροσώπων.
Δεύτερον, με αυτή τη λογική θα είμαστε παντού όπου προκαλείται και πραγματοποιείται πολιτική συζήτηση. Θα παρεμβαίνουμε, θα επιμένουμε από τη σκοπιά την πλέριας ανάπτυξης όλου του πλούτου των προσεγγίσεων και αντιλήψεων του δυναμικού της νΚΑ, από τη σκοπιά της αναγκαιότητας για ένα ζωντανό, πολιτικό, εξωστρεφές συνέδριο.
Τρίτον, θα πάρουμε άμεσα πρωτοβουλία για το άνοιγμα του πολιτικού διαλόγου στην οργάνωση και με όλο το δυναμικό των αγώνων, των σχημάτων, των εξεγέρσεων της εποχής μας. Διαλόγου με κέντρο τα πολιτικά ερωτήματα του δυναμικού της επαναστατικής αριστεράς. Σε αυτό το πλαίσιο θα προχωρήσουμε άμεσα σε πολιτική εκδήλωση παρουσίασης της πολιτικής μας πλατφόρμας. Ταυτόχρονα θα καλέσουμε κάθε ΟΒ της νΚΑ, για αυτοτελή παρουσίαση και συζήτηση του κειμένου μας και κάθε συμβολής, γνώμης, επιμέρους ή συνολικής άποψης κάθε συντρόφου.
Τέταρτον, εμμένουμε και καλούμε όλους τους συντρόφους για ένα ενωτικό, πολιτικό 3ο συνέδριο της νΚΑ, τρεις μήνες από την έναρξη του διαλόγου και την δημοσιοποίηση των κειμένων-πλατφορμών και με ολοκλήρωση της πολιτικής διαδικασίας των ΟΒ. Καλούμε όλους τους συντρόφους σε σαφή διαχωρισμό από επιλογές και πρακτικές εκφυλισμού της πολιτικής συζήτησης. Καλούμε όλους σε έναν άλλο διάλογο με κριτήριο την ολόπλευρη συζήτηση γύρω από το σύνολο των γνωμών που κατατίθενται ή μπορεί να κατατεθούν και τη σύνδεσή τους με το δυναμικό των αγώνων της περιόδου. Αυτός ο διάλογος που για μας ξεκινάει άμεσα δεν πρόκειται να κρατήσει ένα μήνα, ούτε πρόκειται να οδηγήσει σε αντιπαραθέσεις με οργανωτικούς όρους. Αντίθετα εμείς έχουμε προτείνει και επιμένουμε για τρίμηνη προσυνεδριακή διαδικασία, η οποία ήταν η ελάχιστη σε όλες μέχρι τώρα τις πανελλαδικές διαδικασίες του ΝΑΡ και της νΚΑ και μάλιστα χωρίς να υπάρχουν διαφορετικές πλατφόρμες.

Σύντροφοι που καταθέτουν την πλατφόρμα "Με τη νεολαία της εξέγερσης για μια επαναστατική εργατική απάντηση στην κρίση"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου