Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009

ΙΡΑΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!

Είμαστε πολιτικοί πρόσφυγες από το Ιράν, προστατευόμενοι από το ειδικό καθεστώς της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ Για τους Πρόσφυγες. Δε μπορούμε να επιστρέψουμε στο Ιράν καθώς κινδυνεύουμε με φυλάκιση ή ακόμα και καταδίκη σε θάνατο, ούτε να φύγουμε νόμιμα σε άλλη χώρα.
Παρά την αναγνώριση μας ως πολιτικούς πρόσφυγες, το ελληνικό κράτος αρνείται να μας αποδώσει τα νόμιμα δικαιώματά μας ενώ ταυτόχρονα εισπράττει ευρωπαικά κονδύλια χωρίς όμως να διοχετεύει τα χρήματα σε εμάς.
Απαιτούμε να εφαρμοστούν οι διεθνείς συνθήκες για τους πρόσφυγες και το ελληνικό κράτος να μας παρέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα (λευκή κάρτα, ταξιδιωτικά έγγραφα).
Ζητούμε τη βοήθεια και την υποστήριξη ατόμων και οργανώσεων στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαικές χώρες.
Ξεκινάμε απεργία πείνας από το Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στα Προπύλαια, διαμαρτυρόμενοι ειρηνικά μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων μας.

HUNGER STRIKE UNTIL WE ARE FREE!

We are political refugees from Iran, protected by the special status from the United Nations High Commissioner for Refugees. We cannot return to Iran because we face the danger of imprisonment or even a sentence to death, nor can we go legally to another country.
Although we are re recognised as political refugees, the Greek state refuses to give us our legal rights and at the same time gets funds from the European Union without using this money to support the refugees.
We demand the international regulations to be implemented and the Greek state give us all the required papers (white card, travel documents).
We request the help and the support of individuals and organisations in Greece and all other european countries.
We go on a hunger strike on Monday 19 October, in Propilaia, Athens protesting peacefully until the satisfaction of our demands.


http://iranianrefugeesfromtipf.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου