Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2009

ΝΕΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε,ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ,SMS,E-MAILS,IP ΚΤΛ


Οι Βρυξέλλες πιέζουν την Ελλάδα για την εφαρμογή της τρομο-οδηγίας, την οποία αποδέχτηκε πλήρως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην ομόφωνη απόφαση που ελήφθη το 2006 από τους 27, αλλά στη συνέχεια δεν τη μετέφερε στο εθνικό δίκαιο. Η Επιτροπή κατέθεσε χθες στο Ευρωδικαστήριο προσφυγή κατά της Ελλάδας για μη ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2006/24 , η οποία προβλέπει τη διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας έληξε στις 15 Σεπτεμβρίου 2007. Για την ίδια οδηγία εκκρεμούν ενώπιον του Ευρωδικαστηρίου προσφυγές κατά της Ιρλανδίας, της Αυστρίας, της Ολλανδίας και της Σουηδίας. Η εν λόγω οδηγία που υιοθετήθηκε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο τότε πρόεδρος του οποίου Χανς Γκερτ Πέτερινγκ είχε μιλήσει για «θρίαμβο της δημοκρατίας» (!!!) - προβλέπει (άρθρο 5) ότι οι κατηγορίες των χρηστών που θα αποθηκεύονται τουλάχιστον για έξι μήνες και λιγότερο από δύο χρόνια είναι οι εξής: 1. Σταθερή και κινητή τηλεφωνία: α) Ο τηλεφωνικός αριθμός του καλούντος, β) το όνομα και η διεύθυνση του συνδρομητή ή του εγγεγραμμένου χρήστη. 2. Διαδίκτυο και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνίας μέσω του Διαδικτύου: α) Ο αποδοθείς κωδικός ταυτότητας χρήστη, ο τηλεφωνικός αριθμός οι οποίοι δίνονται σε κάθε επικοινωνία που εισέρχεται στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, β) το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του συνδρομητή ή εγγεγραμμένου χρήστη στον οποίο είχε αποδοθεί κατά τον χρόνο επικοινωνίας διεύθυνση ΙΡ (πρωτοκόλλου Διαδικτύου), γ) κωδικός ταυτότητας χρήστη ή αριθμός τηλεφώνου. Τα αναγκαία δεδομένα για τον προσδιορισμό του προορισμού της επικοινωνίας που προβλέπει η νέα οδηγία είναι: 1. Σταθερή και κινητή τηλεφωνία: α) ο καλούμενος αριθμός, στις δε περιπτώσεις όπου υπεισέρχονται συμπληρωματικές υπηρεσίες, όπως προώθηση/εκτροπή κλήσης, β) ο αριθμός ή οι αριθμοί τηλεφώνου προς τους οποίους προωθήθηκε η κλήση, γ) ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις των συνδρομητών ή εγγεγραμμένων χρηστών, δ) ημερομηνία και ώρα έναρξης της επικοινωνίας. 2. Διαδίκτυο και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: α) ο κωδικός ταυτότητας χρήστη ή ο αριθμός τηλεφώνου του σκοπούμενου αποδέκτη διαδικτυακής τηλεφωνικής κλήσης, β) ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του συνδρομητή ή εγγεγραμμένου χρήστη και κωδικός ταυτότητας χρήστη του σκοπούμενου αποδέκτη της επικοινωνίας, γ) δεδομένα αναγκαία για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας, ώρας και διάρκειας της επικοινωνίας.

http://prezatv.blogspot.com/2009/10/smse-mailsip-hello-big-brother.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου