Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2009

TEE: Σε ύψη ρεκόρ η ανεργία διπλωματούχων μηχανικών


Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ΤΕΕ, σε ύψη ρεκόρ βρίσκεται η ανεργία των διπλωματούχων μηχανικών. Γενικώς δηλώνουν ικανοποιημένοι από την εργασία και τις αμοιβές τους, απαισιόδοξοι - σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό - για τις προοπτικές της οικονομίας.

Οι διπλωματούχοι μηχανικοί της χώρας βιώνουν εφέτος την μεγαλύτερη ανεργία από το 1997. Σχεδόν διπλάσια από το 2006 και τετραπλάσια από το 2003. Συνολικά, οι μη απασχολούμενοι αυτή την περίοδο διπλωματούχοι μηχανικοί φτάνουν στο 13% (7% άνεργοι και 6% προσωρινά άνεργοι), με το αντίστοιχο ποσοστό να φτάνει το 5% το 1997, μόλις το 3% το 2003 και 8% το 2006.

Τα δεδομένα αυτά προκύπτουν από τη μεγάλη δημοσκόπηση που έγινε από την Public Issue για λογαριασμό του ΤΕΕ, επί δείγματος 2.517 διπλωματούχων μηχανικών σε όλη τη χώρα.

Ως προς τα ευρήματα της δημοσκόπησης ειδικότερα:

§ Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται μεταξύ των νέων διπλωματούχων μηχανικών, με 23% για όσους απέκτησαν άδεια άσκησης επαγγέλματος μετά το 2006, ενώ στην αντίστοιχη έρευνα του 2006 το ποσοστό των ανέργων μεταξύ εκείνων που απέκτησαν άδειας άσκησης επαγγέλματος την περίοδο 2001-2005 ήταν μόλις 14%.

§ Στο σύνολο όσων δεν απασχολούνται, ένας στους τρεις (31%) βρίσκεται εκτός αγοράς για διάστημα μεγαλύτερο από 12 μήνες.

§ Σχεδόν ένας στους δυο (43%) των μη απασχολούμενων (κυρίως γυναίκες, νέες ηλικίες και κάτοικοι επαρχίας) αντιμετωπίζει την κατάσταση με την οικονομική στήριξη της οικογένειας τους.

§ Ως προς τις επιμέρους ειδικότητες, το μεγαλύτερο πρόβλημα ανεργίας αντιμετωπίζουν οι Χημικοί Μηχανικοί (15%), ακολουθούν οι Μεταλλειολόγοι (14%) και οι Ηλεκτρολόγοι (9%).

§ Σε σύγκριση με την έρευνα του 2006 η αύξηση της ανεργίας καταγράφεται σημαντικά υψηλότερη του μέσου όρου, στις ειδικότητες των Ναυπηγών (6% από 0% το 2006) και των Ηλεκτρολόγων (9% από 4% το 2006), καθώς και στους μηχανικούς εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης (6% από 2% το 2006).

§ Υψηλότερη του μέσου όρου (9% έναντι 7% σε ότι αφορά τους μακροχρόνια ανέργους), καταγράφεται η ανεργία μεταξύ των γυναικών.

Αλλά και για όσους απασχολούνται τα πράγματα δεν εξελίσσονται καθόλου καλά.

§ Ένας στους τέσσερις νέους διπλωματούχους μηχανικούς (με άδεια μετά το 2006) δηλώνει ότι αν και έχει εξηρτημένη σχέση εργασίας, πληρώνεται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.

§ Απ’ αυτούς, το 64% (από 55% το 2006) δηλώνει ότι η επιλογή για αμοιβή με ΔΠΥ δεν ήταν του μηχανικού, αλλά έγινε καθ’ υπόδειξη του εργοδότη. Δυο στους τρεις (65%) δηλώνει ότι δεν είναι ενημερωμένο (όχι και τόσο/καθόλου) για τις νομικές, εργασιακές και ασφαλιστικές διαφορές μεταξύ του καθεστώτος της σημερινής απασχόλησης και της απασχόλησης με βάση τη συλλογική σύμβαση.

§ Για έναν στους τέσσερις η απασχόληση με ΔΠΥ δεν προβλέπει ετήσια άδεια (27%), και για πάνω από έναν στους δυο δεν προβλέπεται επίδομα άδειας και εορτών (55-54% αντίστοιχα), ενώ για τρεις στους τέσσερις (76%) δεν προβλέπεται αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης !

§ Δυο στους τρεις διπλωματούχους μηχανικούς (64%) καταβάλλουν οι ίδιοι τις υποχρεωτικές εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ.

§ Δυο στους δέκα (19%) εργαζόμενους διπλωματούχους μηχανικούς, για να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους έχουν και δεύτερη εργασία (έναντι 17% το 2006, 15% το 2003 και 23% το 1997).

§ Ως προς το είδος της απασχόλησης, περισσότεροι από τους μισούς μηχανικούς (55%) ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, περίπου ένας στους τέσσερις (23%) απασχολείται στο δημόσιο τομέα και οι υπόλοιποι (22%) έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Μεταξύ των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα καταγράφεται και ένα 7% απασχολούμενων οι οποίοι εμπίπτουν στην κατηγορία των οιονεί μισθωτών, έχουν δηλαδή εξαρτημένη σχέση εργασίας και αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.

Πηγή: http://www.tvxs.gr/v21880

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου